Sepet

Sepetinizde ürün Yok
Sepete Git
Whatsapp

Üyelik Sözleşmesi

 

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

 Camadan A.Ş KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, Camadan A.Ş adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

TARAFLAR

 Camadan A.Ş adlı internet sitesinden (bundan böyle  Camadan A.Ş olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır).  Camadan A.Ş ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir

KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR  Camadan A.Ş sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve  Camadan A.Ş erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.5 Camadan A.Ş sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

3.1. ÜYE : Ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Camadan A.Ş tarafından üyelikleri onaylanarak  Camadan A.Ş üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile Camadan A.Ş yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin  Camadan A.Ş yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.  Camadan A.Ş üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde  Camadan A.Ş üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

3.2. KULLANICI :  Camadan A.Ş sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

3.4. LİNK:  Camadan A.Ş üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden  Camadan A.Ş, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

3.5. İÇERİK: Camadan A.Ş sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:  Camadan A.Ş vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle  Camadan A.Ş arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Camadan A.Ş hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. Camadan A.Ş üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.  Camadan A.Ş üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

4.2.  Camadan A.Ş üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi  Camadan A.Ş adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye  Camadan A.Ş adına ayıpsız olarak teslimidir. 

4.3.   Camadan A.Ş üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği  Camadan A.Ş yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

4.4.  Camadan A.Ş bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların  Camadan A.Ş tarafından belirlenecek olan ve  Camadan A.Ş ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir.  Camadan A.Ş, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin  Camadan A.Ş yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR,  Camadan A.Ş sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,  Camadan A.Ş bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR,  Camadan A.Ş internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, Camadan A.Ş internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

5.4. Camadan A.Ş, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR,  Camadan A.Ş internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden  Camadan A.Ş tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.5. SİTE üzerinden,  Camadan A.Ş kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.  Camadan A.Ş üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında  Camadan A.Ş herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Mobimmallshop bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,  Camadan A.Ş üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.7.  Camadan A.Ş internet sitesi yazılım ve tasarımı  Camadan A.Ş mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.  Camadan A.Ş sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.8.  Camadan A.Ş, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya  Camadan A.Ş tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da  Camadan A.Ş haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

5.9.  Camadan A.Ş mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen,  Camadan A.Ş üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir.  Camadan A.Ş muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler  Camadan A.Ş sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile  Camadan A.Ş yer alan durumu arasında farklılık olabilir.  Camadan A.Ş yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve  Camadan A.Ş'in  Camadan A.Ş’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

5.10.  Camadan A.Ş, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve  Camadan A.Ş kullanma koşulları ile Camadan A.Ş sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme,  Camadan A.Ş ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler,  Camadan A.Ş sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.  Camadan A.Ş kullanımı ya da Camadan A.Ş giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 

5.11.  Camadan A.Ş dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı  Camadan A.Ş, işbirliği içinde bulunduğu kurumların,  Camadan A.Ş çalışanlarının ve yöneticilerinin,  Camadan A.Ş yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.  Camadan A.Ş, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.12.  Camadan A.Ş kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla  Camadan A.Ş üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, Camadan A.Şdâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE,  Camadan A.Şve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin  Camadan A.Ş üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  Camadan A.Ş doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.13.  Camadan A.ŞCamadan A.Ş üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Camadan A.Ş aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,  Camadan A.Ş hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde  Camadan A.Ş tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde  Camadan A.Ş;  Camadan A.Ş hizmetleri, Camadan A.Ş bilgileri,  Camadan A.Ş telif haklarına tâbi çalışmaları,  Camadan A.Ş ticari markaları,  Camadan A.Ş ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

5.15. Taraflar,  Camadan A.Ş ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Camadan A.Ş’ye erişilmesi,  Camadan A.Ş ya da  Camadan A.Ş bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.  Camadan A.Ş, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  Camadan A.Ş’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da  Camadan A.Ş kullanılması ile  Camadan A.Ş, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

 Camadan A.Ş, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle Camadan A.Ş tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler  Camadan A.Ş tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye,  Camadan A.Ş üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, Mobimallshop ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına  Camadan A.Ş ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Mobimallshop'un bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına,  Camadan A.Ş ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

DEVİR

 Camadan A.Ş, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Camadan A.Ş, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da  Camadan A.Ş içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle  Camadan A.Ş sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

MÜCBİR SEBEP

Camadan A.Ş, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  Camadan A.Ş sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle  Camadan A.Ş'den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve  Camadan A.Ş’de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  Camadan A.Ş, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Camadan A.Ş tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini  Camadan A.Ş sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.  Camadan A.Ş, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek  Camadan A.Ş üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.